T.C.
DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1239 Esas

Davacılar , AYDIN ASLAN, AYNILHAYAT ASLAN, OYSAL ASLAN, TUFAN ASLAN, ASLAN TURİZM FOTOĞRAFÇILIK TARIM HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, PELAS ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile HASIMSIZ olarak mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; 1-1-Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünün 15170 / Merkez siciline kayıtlı davacıASLAN TURİZM FOTOĞRAFÇILIK TARIM HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, 28397 / Merkez siciline kayıtlı davacı PELAS ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ******************* TC.Kimlik numaralı Oysal ASLAN, ******************* TC.Kimlik numaralı Tufan ASLAN, 48121115036 TC.Kimlik numaralı Aydın ASLAN, ************** TC.Kimlik numaralı Aynılhayat ASLAN haklarında23/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,2Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 287/3 maddesi gereğince; davacının sunmuş olduğu tablolardaki alacak sayısı ve alacak miktarları da göz önünde bulundurularak davacıya GEÇİCİ KOMİSER olarak *************, ************ ve ************************’ın görevlendirilmesine karar verildiği,
3-Ayrıca alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 24/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.