T.C. MAÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/313 Esas
Davacı AY-RA TAŞOCAĞI MADENCİLİK NAKLİYAT HAFRİYAT İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin tarafından hasımsız olarak mahkememize açtığı Konkordato davasında verilen ara karar gereğince;
Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 278 sırasında kayıtlıAY-RA TAŞOCAĞI MADENCİLİK NAKLİYAT HAFRİYAT İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin muamele merkezi adresi Erzurum Karayolu Cad. No:15 Esiroğlu Maçka/TRABZON olan şirketin konkordato mühleti verilmesi talep edilmekle;
Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 278 sırasında kayıtlıAY-RA TAŞOCAĞI MADENCİLİK NAKLİYAT HAFRİYAT İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 17/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,
Adı geçen şirket hakkında 08/10/2018 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2018/313 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 29/01/2019 günü saat 09:10’da yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığının yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek ****************, *************, *************************in geçici konkordato komiseri heyeti olarak görevlendirildiği hususları ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.