T.C İSTANBUL ASLİYE BİRİNCİ TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO: 2016/317
ay-parl
İLAN
İSTANBUL ASLİYE BİRİNCİ TİCARET MAHKEMESİNDEN
Davacı AY-PAR METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından açılan iflas ertelemesi davasında:
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun329189 Sicil numarasında kayıtlı davacı AY-PAR METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında İflas Ertelemesi talebinde bulunulduğundan, bu talep nedeniyle haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek veya tüzel kişilerin ilan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde müdahale talebinde bulunmaları için İ.İ.K.’nun 166. maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.