T.C. GAZİANTEP 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1258 Esas
Borçlu-Davacı AVŞAR HALI TEKSTİL GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ vekili ***************’in hasımsız olarak mahkememize açtığı Konkordato davasında verilen ara karar gereğince;
Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün 33540 sicil numarasında kayıtlı davacı AVŞAR HALI TEKSTİL GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında,
3***************0TC Kimlik Numaralı Muhammed Öi hakkında,
3***************8 TC Kimlik Numaralı Nurdan Ö. hakkında
01.11.2018 tarih saat: 13:39’danbaşlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,
Adı geçen şirket ve şahıslar hakkında17.10.2018 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2018/1258 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 30.01.2019 günü saat 14.00’de yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri
Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek ***********, *************, **************************’ın geçici konkordato komiseri heyeti olarak görevlendirildiği hususları ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.