T.C. BANDIRMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/448 Esas

ATS MEKANİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğünün 10816 sicil numarasında kayıtlı davacı(borçlu)ATS MEKANİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında mahkememizce verilen 16/11/2018 tarihli 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 16/02/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA,davacı şirket hakkında mahkememizin 16/11/2018 tarihli tensip 8 NOLU ARA KARARI GEREĞİNCE İİK’NIN 297.MADDESİ GEREĞİNCE KURULAN MAL VARLIKLARININ MUHAFAZASI İÇİN ALINAN TEDBİRLERİN VE İİK’NIN 288, 294 VE DEVAMI MADDELERİ GEREĞİNCE KURULAN TEDBİRLERİN AYNEN DEVAMINA,
b)16/11/2018 tarihli tensip tutanağının 9.maddesi gereğince geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilen Mali Müşavir Tuncay Şimşek’in GÖREVİNİN GEÇİCİ MÜHLETİN UZATILMASI SÜRESİ İÇERİSİNDE DEVAMINA,
c)Mahkememizin 2018/448 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 09/04/2019 saat 11:10’da yapılacağına,

7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.