T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/784 Esas

Davacı Atinak Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Mahkememizde açılan konkordatonun tasdiki davası nedeniyle;
Gardenya Plaza3 K : 17 Ofis 83-84 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicilinde 471319 sicil numarası ile kayıtlı ve Kozyatağı Vergi Dairesi 1020421637 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi Atinak Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında Mahkememizce 30/11/2018 tarihinde davanın reddine ve tedbir kararlarının kaldırılmasına karar verildiği İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.