T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1097 Esas

Davacılar Atilla Tekstil San. İth. İhr.ve Tic. Ltd. Şti tarafından mahkememizde açılan konkordato davasında davacıya yasa gereğince 10/02/2019 tarihinden itibaren 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmiş olup, geçici mühlet kararının İİK 288 maddesi gereğince ilânı gerekmektedir. Bu kapsamda;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 759478 sicil nosunda kayıtlı olan ve”Katip Kasım Mah. Mermerciler Cad. No:5 Yenikapı İstanbul ” adresinde mukim davacıAtilla Tekstil San. İth. İhr.ve Tic. Ltd. Şti hakkında açılan konkordato davasına itiraz eden alacaklıların İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince ilândan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.