T.C.
İSTANBUL ANADOLU 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2016/832 Esas
İFLAS ERTELENMESİ (2. UZATIM) DAVASI İLANI

Davacı ATEŞOĞULLARI İNŞ. TUR. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Sicil No: 855817) vekili tarafından Mahkememizde 2016/832 Esas sayısı ile iflasın ertelenmesi (1.uzatım) davası açılmıştır.
İflasın ertelenmesini (2.Uzatım) gerektiren bir durum bulunmadığı iddiasında ve davanın reddi isteminde bulunan alacaklıların ilan tarihinden başlayarak on beş gün içinde davaya müdahale ve itiraz etmeleri ve İcra İflas Yasanının 158. ve 166. maddeleri hükümlerince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.