T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2018/1162 Esas

Fatih Sultan Mehmet Mah. Kiptaş Yeşilvadi 3/AC Blok No:135Ümraniye/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün931559-0 sicil numarasında ve Sarıgazi Vergi Dairesi’nde 1010547242 VKN ile kayıtlı ATEŞLİ YAPI VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında Mahkememizce 18/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak ************ ve **************** atanmıştır. Duruşmanın 16/01/2019 günü saat:10:15’de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.