T.C. TRABZON ASLİYE TİCARET BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/467
Davacı ATAOĞLU ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hasımsız olarak mahkememize açtığı Konkordato davasında verilen ara karar gereğince;
Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Yomra 345 sırasında kayıtlı ATAOĞLU ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ’nin muamele merkezi adresi Şehit Ali Yazıcıoğlu cad. No:37 Yomra/TRABZON olan şirketin konkordato mühleti verilmesi talep edilmekle;
Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Yomra 345 sırasında kayıtlı ATAOĞLU ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 01/12/2018 tarihinden başlamak üzere 2 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ UZATILDIĞI,
Adı geçen şirket hakkında 27.08.2018 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2018/467 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 31/01/2019 günü saat 11.30’da yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığının yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek **********, *************, *************’in geçici konkordato komiseri heyeti olarak görevlendirildiği hususları ilan olunur. 06/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.