T.C. ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/1018

Hoşnudiye Mah.İsmet İnönü 1 Caddesi No:62/D Tepebaşı /ESKİŞEHİR adresinde faaliyet gösteren Eskişehir ticaret sicilinde 40209 sicil numarası ile kayıtlı, Eskişehir Vergi Dairesine kayıtlı *************** vergi kimlik numaralı **************** T.C. Kimlik nolu ATAKAN TAMKAN tarafından talep edilen konkordatonun tasdiki davasında mahkememizce 14/11/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup,konkordato komiseri olarak******************** atanmıştır.Duruşmanın 13.02.2019 günü saat 09:45’de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. Maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.