ATAK İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ’

İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, İZMİR

2019/630E

T.C. İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN ESAS NO: 2019/630 Davacılar; ATAK İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ’in mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Mahkememizin 13/01/2020 tarih ve 2019/630 Esas sayılı dosyasının tensip ara kararında;GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı Yasa’ nın 287/1. maddesi gereğince İİK’ nin 286. Maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden; Davacı , ATAK İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün MERKEZ – 97636 sicil numarasında kayıtlı ATAK İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ İTHAALAT İHRACAT LTD. ŞTİ. – hakkında 13/01/2020 tarihinden itibaren başlamak üzere 3 AY GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmesine, 7101 sayılı Yasa’ nın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3. maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı şirketlere 33817885126 T.C. Kimlik Numaralı SMMM Bağımsız Denetçi Emin YILDIRIM, 62563021892 T.C.Kimlik Numaralı Hukukçu Emin ARIK ve 10595893864 T.C. Kimlik Numaralı İnşaat Mühendisi Irgat Ömer ÖZER’in GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE, Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri. Davanın duruşmasının 08/04/2020 günü saat 11:00’de mahkememiz duruşma salonunda açılıp yapılacağı ilan olunur. 20/01/2020

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.