T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1049

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ HEYETİNDEN
ALACAKLILARIN ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI

İstanbul 2.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1049E. sayılı dosyasında 08.02.2019tarihli duruşmasında 08.02.2019 tarihinden itibaren;
1. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 338696 sicil numaralı Modelsa Elektrik ve Plastik San.Tic.Ltd.Şti.’ne
2. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 594091 sicil numaralı Asz Grup İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. ile,
3. 23686537820T.C. kimlik numaralı ÖZLEM KAÇAMAK isimli şahsa,
4. 27008392180 T.C. kimlik numaralı TÜLİN AYDOĞAN isimli şahsa,
5. 27050390714 T.C. Kimlik numaralı ABDULLAH AYDOĞAN isimli şahsa,
2004 Sayılı İİK.’nın 7101 Sayılı Kanun’un 17.maddesi ile değişik 289.maddesi uyarınca, 1 yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiştir.
2004 Sayılı İİK.’nın 7101 Sayılı Kanun’un 27.maddesi ile değişik 299.maddesi gereğince, hakkında 1 yıl kesin mühlet kararı verilen,
1. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 338696 sicil numaralı Modelsa Elektrik ve Plastik San.Tic.Ltd.Şti. ile,
2. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 594091 sicil numaralı Asz Grup İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. ile,
3. 27050390714 T.C. Kimlik numaralı ABDULLAH AYDOĞAN isimli şahıstan,
4. 27008392180 T.C. kimlik numaralı TÜLİN AYDOĞAN isimli şahıstan,
5. 23686537820T.C. kimlik numaralı ÖZLEM KAÇAMAK isimli şahıstan,
Alacağı bulunan alacaklıların, Konkordato Komiserliğimize ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde alacaklarını bildirmeleri ilan olunur.
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, İİK.’nin m.299 hükmü gereğince alacaklarının borçlunun bilançosunda kayıtlı olmadıkça kokordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ihtar olunur. 16.02.2019
ORTAK BİLDİRİM ADRESİ :
Orta Mah.Maltepe Cad. ALBA Sanayi Sitesi C Blok No:250 Bayrampaşa İstanbul
KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
Gençer ÖZDEMİR Sebahattin KAYA Sinan UZUNTOK

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.