Davacılar, Asya Reklam Tanıtım: Tabelacılık Nakliyat İnşaat Petrol Ürünleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi İle Kaplanlar Reklam Tanıtım Tabelacılık Metal Nakliyat İnşaat Petrol Ürünleri Turizm ve Ticaret Limited Şirket‘lerinin mahkememizde görülmekte olan iflas (iflasın ertelenmesi) davası nedeniyle;

İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde davacı şirketin iflasının ertelenmesine karşı çıkan alacaklıların davaya asli müdahil olarak müdahale talebinde bulunmaları ve itiraz ederek davacının iflasının ertelenmesini gerektirir bir hal bulunmadığını ileri sürerek erteleme isteminin reddini talep etmedikleri taktirde mahkemece yapılacak yargılama sonunda davacı Antalya Ticaret Sicilinin 27817 numarasında kayıtlı Asya Reklam Tamtım Tabelacılık Nakliyat İnşaat Petrol Ürünleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi ve Ticaret Sicilinin 46474 Sicil numarasında kayıtlı Kaplanlar Reklam Tanıtım Tabelacılık Metal Nakliyat İnşaat Petrol Ürünleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasının 1 yıl süre ile ertelenmesine karar verilebileceği hususu ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.