T.C.
ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO :
 2018/852

Davacılar , ASYA HALİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, MULLA ŞAHBAZ, ŞABAN ŞAHBAZ tarafından açılan ve Mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Arifiye Mah.Mustafa Kemal Atatürk cad.No: 54/B Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresinde faaliyet gösteren Eskişehir ticaret sicilinde 10930 sicil numarası ile kayıtlı ve Eskişehir Vergi Dairesine kayıtlı 0091001495vergi kimlik numaralı vergi mükellefi ASYA HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından talep edilen konkordatonun tasdiki davasında mahkememizce 10.08.2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup,konkordato komiseri olarak **********,**********ve ****************** atanmıştır.Duruşmanın 19.12.2018 günü saat 9.30’de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. Maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.