Davacı ASU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE NAK.TİC.LTD.ŞTİ. tarafından HASIMSIZ olarak mahkememizde açılan ve duruşması 07/12/2016 günü saat 10.30’e bırakılan iflasın ertelenmesi davasında, erteleme talebinin İİK’nun 166. maddesinde belirtilen usul ile ilanına karar verilmiş olup;
İflasın Ertelenmesi talebinde bulunan davacı şirketlerden alacaklı olan gerçek ve tüzel kişilerin ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde davaya müdahale ya da erteleme talebine itiraz ederek davacı şirketlerin iflasının ertelenmesini gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilecekleri, bunu yapmadıkları takdirde mahkememizce yapılacak yargılama sonucunda davacı şirketin iflasının ertelenmesine karar verilebileceği hususu ilan olunur.27/07/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.