T.C.YEŞİLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/118 

Davacı, ASM MÜHENDİSLİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Davacı ASM MÜHENDİSLİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKET (Yeşilhisar VD 0900240366) hakkında Konkordato davası açılmış olup mahkememizce 17/12/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 17/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici konkordato komiseri olarak ************* atanmış, geçici konkordatokomiseri olarak ********************’nun 24/12/2018 tarihli istifa talebi üzerine mahkememizce geçici konkordato komiseri olarak ***************** atanmıştır. İİK’nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.