T.C. ADALET BAKANLIĞI

DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

KONKORDATO KOMİSER HEYETİNDEN

İLAN

ESAS NO: 2018/1092

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/1092 Esas sayılı konkordatonun tasdiki davasında 12.12.2018 tarihli karar ile davacı Aslan Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye İİK.nun 289. Maddesi uyarınca 20.12.2018 tarihinden başlamak üzere 1 (bir) yıllık kesin mühlet verilmesine, mahkemece atanan geçici komiserler ********, **********, *****************’ın görev ve yetkilerinin kesin mühlet süresince aynen devamına karar verilmiştir.

7101 sayılı kanunla değişik İİK.nun 299. Maddesi gereğince Aslan Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den alacağı bulunan alacaklıların ilan tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN İÇERİSİNDE alacaklarını dayanak belgeleri ve dilekçeleri ile birlikte Konkordato Komiseri ***************’in Sırakapılar Mahallesi 493 Sokak No: 10 D:18 Ali Urhan İş merkezi, Merkezefendi/Denizli adresine bildirmeleri gerekmektedir.

Alacaklarını bu süre içerisinde bildirmeyen alacaklıların Bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtar olunur.17.12.2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.