T.C.GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı :2018/822 Esas

Konu : Konkordato
Davacı ASFORM MATBAACILIK KIRTASİYE VE BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Davacı ASFORM MATBAACILIK KIRTASİYE VE BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(İlyasbey VD:0860348598)hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285-308/h) davası açılmış olup mahkememizce 17/10/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 17/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak ***************** atanmıştır.İİK’nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, ön inceleme duruşmasının 14/01/2019 günü saat 13:30’a bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.