ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2018/628

Ankara Ticaret Sicilinin 292648 sırasına kayıtlı, İvedik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 21. Cadde 1356 Sokak No: 5 Zemin Kat: 1 Yenimahalle/ANKARA Adresinde Faaliyet gösteren Asem Grup Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi vekili *************** İ.İ.K. Madde 285 ve devamı maddeleri uyarınca Konkordato ve yine İ.İ.K. ve Yargıtay kararları uyarınca borçlarının yeniden yapılandırılması projesi olan konkordato ön projesinin uygulanabilmesi içinİ.İ. K. 287. Madde hükmüne göre geçici mehil talebinde bulunmuştur. Mahkememizin 28/08/2018 tarihli 2018/628 Esas sayılı kararı ile 3 ay süreyle geçici mühlet karar verilmiştir. Geçici komiserler ************ ve ************* 21/11/2018 tarihli geçici mühletin uzatılması talepleri üzerine Mahkememizin 27/11/2018 tarihli ara kararı ile konkordato geçici mühlet kararının 28/11/2018 tarihinden itibaren 2 AY SÜREYLE uzatılmasına, Geçici Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde derhal ilan edilmesine karar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve husular ile birlikte, aynı Kanun 288. Madde 3. Fıkrası gereğince,alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.