ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN 
ESAS NO: 2018/628

Ankara Ticaret Sicilinin 292648 sırasına kayıtlı, İvedik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 21. Cadde 1356 Sokak No: 5 Zemin Kat: 1 Yenimahalle/ANKARA Adresinde Faaliyet gösteren Asem Grup Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında mahkememizin 28/01/2019 tarih 2018/628 E. sayılı kararı ile 7101 sayılı Kanunun 289. madde 1. Fıkra hükmüne göre davacının isteminin kabulü ile 28/01/2019 tarihinden itibaren bir yıl süreyle kesin mühlet verilmesine, aynı kanunun 297. Maddesinin ikinci fıkrasındaki haller dahil olmak üzere borçlunun mal varlığının muhafazası tedbir kararlarına hükmedilmiş,7101 sayılı Kanun ile değişik2004 sayılı Kanunun 287. Madde 3. Fıkrası gereğince daha önce atanan Abdülkadir Bozdoğan ve Sinan Yazıcı’nın yanı sıra alacaklı sayısı ve işletmenin hacmi dikkate alınarak, Elektrik Mühendisi Hami Çelebi’nin Konkordato Komiser Heyeti olarak atanmalarına, Kesin Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın ve İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında derhal ilan edilmesine karar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve husular ile birlikte, aynı Kanun 288. Madde 3. Fıkrası gereğince Alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.