T.C.

İSTANBUL ANADOLU

8, ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2016/812

Davacı ARTE YAPİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aleyhine açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;

Davacı ARTE YAPİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ haklarında iflasın ertelenmesi davası açıldığından itiraz etmek isteyen alacaklıların İİK 158/1. 166/2 maddeleri gereğince 15 gün içinde davaya müdahale ederek veya itirazda bulunarak, iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürmek suretiyle talebin reddini isteyebilecekleri. 07/09/2016 günü saat 15:05’de yapılacak celsede bizzat hazır bulunabilecekleri veya bir vekil bulundurabilecekleri, delillerin derhal ibrazı gerektiği, gıyaplarında da karar verilebileceği HMK 317/2 maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.