T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/609 Esas

Davacı Arif Sami Bozkır tarafından mahkememizde açılan konkordato davasında davacıya yasa gereğince 10/10/2018 tarihinden başlamak üzere ek iki aylık geçici konkordato mühleti verilmiş olup, geçici mühlet kararının İİK 288 maddesi gereğince ilânı gerekmektedir.

geBu kapsamda;

********************** TC kimlik nolu ve ************************* adresinde ikamet eden davacı Arif Sami Bozkır hakkında açılan konkordato davasına itiraz eden alacaklıların İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince ilândan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.11/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.