T.C. ADANA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı: 2019/59 Esas

Davacı ARC MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ vekili tarafından hasımsız olarak açılan konkordato davası nedeniyle;

İİK’nun 287.maddesi uyarınca, Adana Ticaret Sicil Müdürlüğünün 61127 sicil numarasında kayıtlı davacı ARC MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCRET LİMİTED ŞİRKETİ (SeyhanV.D.-0730407078) hakkında 28/01/2019 tarihinden itibaren başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup, itiraz etmek isteyen alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde, mahkememize başvurarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.