T.C.
İZMİR
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NDAN

ESAS NO : 2018/972 Esas

Davacı ANTOR İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNE TEMİZLİK HİZMETLERİ VE ÜRÜNLERİ GIDA MADDELERİ TABLDOT TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından davalı HASIMSIZ aleyhine açılan Konkordato ( Adi Konkordatodan Kaynaklanan ( İİK 285 İla 308/h ) ) davasının mahkememizde yapılan açık yargılamasının verilen ara kararı uyarınca;
7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı Yasa’ nın 287/1. maddesi gereğince İİK’ nin 286. Maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ nün Merkez 132855 sicil numarasında kayıtlı Antor İnşaat Taahhüt Makine Temizlik Hizmetleri ve Ürünleri Gıda Maddeleri Tabldot Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 27/08/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmesine ve yine 7101 sayılı Yasa’ nın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3. maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı şirkete ********* ( ************** T.C. Kimlik Numaralı ) nun GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE karar verilmiş olmakla,
İş bu ilânın ilk olarak yayınlandığı tarihten itibaren yedi günlük kesin süre içinde, dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını, delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İİK’ nin 288. Maddesi gereğince tebliğ makamına kain olmak üzere ilan olunur. 21/09/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.