ANTOR İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNE TEMİZLİK HİZMETLERİ VE ÜRÜNLERİ GIDA MADDELERİ TABLDOT TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, İZMİR

2018/972E

T.C.İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN ESAS NO : 2018/972 Esas KARAR NO : 2020/70 Karar İLAN Davacı ANTOR İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNE TEMİZLİK HİZMETLERİ VE ÜRÜNLERİ GIDA MADDELERİ TABLDOT TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından davalı HASIMSIZ aleyhine açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonucu 30/01/2020 tarihinde verilen karar uyarınca; ? İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ nün Merkez 132855 sicil numarasında kayıtlı ANTOR İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNE TEMİZLİK HİZMETLERİ VE ÜRÜNLERİ GIDA MADDELERİ TABLDOT TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin konkordato talebinin REDDİNE , ? Mahkememizce konulan tüm ihtiyati tedbir kararlarının kaldırılmasına ve konkordato komiseri Zelal SEZER ‘in görevine son verilmesine, Karar verilmiş olmakla, İİK’ nun 289/son yollaması sonucu İİK’nun 288. maddesi uyarınca ilan olunur. 30/01/2020

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.