T.C.
HATAY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)’NDAN
İ L A N
ESAS NO: 2018/442 Esas

Davacı ANTAKYA ALKANLAR YAPI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalı HASIMSIZ aleyhine açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Antakya Haraparası Mah. Abdurrahman Melek caddesi no 36 Merkez/Hatay adresinde faaliyet gösteren Antakya Ticaret Sicilince 13064 numarasıyla kayıtlı ve 23 Temmuz Vergi Dairesi’sinin 0700334320 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi Antakya Alkanlar Yapı İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından talep edilen konkordato davasında mahkememizce 16/10/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak Yeminli Mali Müşavir Aykut Pehlivanoğlu ve İcra ve İflas İşlemlerine ilişkin değerlemeler konusunda uzman bilirkişi İbiş Sert atanmıştır.
Duruşmanın 17/01/2019 günü saat 09.00’da yapılacağı; alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verimesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. Maddesi hükmünce ilan olunur. 17/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.