T.C. İSTANBUL ANADOLU 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/1324 Esas 

Davacılar , ERSOY ŞİVEYDİNLİ, ANGORA HALI SANAYİ VE TİCARET A.Ş’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 08/02/2019 tarihli celsesinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 162811/5 numarasına kayıtlı ANGORA HALI SANAYİ VE TİCARET A.Ş hakkında İİK 287/4 maddesi uyarınca 2 AY süre ile geçici mühletin uzatılmasına, tüm tedbirler ile konkordato komiserlerinin görevlerinin devamına karar verilmiş, Ersoy ŞİVEYDİNLİ (T.C:1************6) yönünden ise dosyadan tefrik edilerek mahkememizin 2019/29 Esas sırasına kaydı yapılmış, 2019/29 Esas sayılı dosyası üzerinden de konkordato talebinin reddine, koşulları oluşmadığından iflas kararı verilmesine yer olmadığına, tüm tedbirler ile konkordado komiserlerinin görevlerine son verilmiş, 03/04/2019 günü saat 15:20’ye bırakılmış olup, İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.