T.C. İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1214
Davacı ANADOLU YEM SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 18/10/2018 tarih ve 2018/1214 Esas sayılı dosyasının tensip ara kararında;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı Yasa’ nın 287/1. maddesi gereğince İİK’ nin 286. Maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Merkez – 55932 sicil numarasında kayıtlı ANADOLU YEM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 19/10/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere 3 ay GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmesine,
7101 sayılı Yasa’ nın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3. maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı şirkete ***************** ve ******************un GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE,
Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri.
Davanın duruşmasının 15/01/2019 günü saat 15:00’e mahkememiz duruşma salonunda açılıp yapılacağı ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.