T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/844 Esas
Davacı ANADOLU BİLET SATIŞ HİZMETLERİ VE OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ açmış olduğu mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı Yasa’ nın 287/1. maddesi gereğince İİK’ nin 286. Maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden Uşak Ticaret Sicil Müdürlüğü’ ne kayıtlı 7999 sicil numaralı Anadolu Bilet Satış Hizmetleri ve Otobüs İşletmeciliği Anonim Şirketi hakkında 25/10/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmesine karar verilmiş olup,
Alacaklıların, ilândan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İLAN olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.