T.C. SAMSUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

ESAS NO : 2018/910 Esas

İİK.’nun 286. maddesine göre, konkordato talebine eklenecek belgelerin eksiksiz mevcut olduğu anlaşılmakla İİK 287.maddesine göre Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğünün 27109 sicil nosunda kayıtlı davacı Amazon Seyahat Taşımacılık Gıda İnşaat Ticaret Limited Şirketi hakkında 21/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmesine,

Geçici mühlet kararına karşı konkordato talep eden borçlu alacaklarının ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordatomühleti verilmesi gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,

2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 287/3.maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla ve davacının bildirdiği alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak davacı şirkete Mali Müşavir YALÇIN YASON BURUMOĞLU’nun (Adres:Bahçelievler Mahallesi, Özden Sk. No:2/5-İlkadım SAMSUN) geçici konkordato komiseri olarak atanmasına,

Geçici konkordato komiserinin konkordato talep eden davacı borçlunun mevcudunun defterini tutmasına, mallarının kıymetini takdir etmesine, rehinli malların kıymetini ilişkin kararlarını alacaklılara sunmak üzere hazır tutmasına, ara rapor düzenlenmesine, ön projenin takibi ve tamamlanması yönünden katkıda bulunmasına, davacı borçlunun denetlenmesi ve borçlu davacıyla birlikte gerek gördüğü işlemlere katılmasına,davacının faaliyetlerine nezaret etmesine ve İcra İflas Kanunu’nun 290.maddesinde belirtilen diğer görevleri yapmak üzere yetkilendirilmesine,

Duruşmanın 20/03/2019 günü saat:10:35’e bırakılmasına tensiben oybirliği ile karar verildiği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.