T.C.
ÇARŞAMBA
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
Sayı : 2016/163 Esas 15/04/2016
– İLAN –

Davacı ALVER MAĞ.BEY.EŞYA MOB.TEK.HAY.İNŞ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. ile arasında mahkememizde görülmekte olan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
1-Davacı, ALVER MAĞAZACILIK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE BEYAZ EŞYA, MOBİLYA, TEKSTİL, GIDA, TARIM, HAYVANCILIK, İNŞAAT, NAKLİYE, TURİZM, İTHALAT, İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hasımsız açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle; mahkememizce verilen ara karar gereğince,
1-Davacı, ALVER MAĞAZACILIK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE BEYAZ EŞYA, MOBİLYA, TEKSTİL, GIDA, TARIM, HAYVANCILIK, İNŞAAT, NAKLİYE, TURİZM, İTHALAT, İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hasımsız açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle; davacı şirketin vekili vasıtasıyla mahkememize 05/04/2016 tarihinde, İflasın Ertelenmesi Davası açtığı, davanın yargılamasının 04/05/2016 tarihine atılı bulunduğu,
2-Mahkememizce talep üzerine aşağıdaki şekilde yetkileri belirlenmek suretiyle, davacı şirkete tedbiren kayyum atandığı;
İİK’nun 179/a maddesi uyarınca, davacı şirketin yönetim kurulu kararlarının onaylanması için Avukat Refik MORAL ile Samsun’da faaliyet gösteren Güven Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketinin Kayyum olarak ATANMALARINA,
Kayyumların işlemlerinde müşterek olarak yetkilendirilmelerine,
a) Şirketin yönetim kurulu ve diğer ortaklarının evvelki yetkilerinin aynen devamına, ancak şirket mallarının ve alacaklılarının menfaatlerinin korunması açısından şirket yönetim organlarının her türlü karar ve işlemlerinin kayyumların onayına tabi tutulmasına, şirket envanterinin yapılması, iyileştirme tedbirlerine nezaret edilmesi, yönetim kurulu ve diğer organların işlemlerinin denetim ve gözetiminde kayyumların onayının aranmasına,
b) Kayyumların şirket hesap ve işletmelerini haftada en az bir kez olmak üzere denetlemesine ve denetimle ilgili olarak tutanak tutup rapor düzenlemelerine, ayrıca bunun haricinde üç’er aylık süreler halinde iyileştirme projesi ve şirketin faaliyetleri ile ilgili gelir ve gider, aktif ve pasif durumu ile mali durumuna ilişkin olarak faaliyet raporu ve bilançonun kayyumların görüşü ile birlikte mahkemeye sunulmasına,
c) Davacı şirket adına gerek davacı şirketin uhdesinde bulunan ihaleler nedeniyle ve gerekse diğer sebepler ile tahakkuk eden hak ediş ödemeleri ile bankalar vasıtasıyla gelen paraların veya sair sebeplerle şirket kasasına yapılacak ödemelerin derhal şirketin banka hesabına alınmasına ve iş bu hesaplardan para çekme yetkisinin kayyumların muvafakati ile yönetim organı tarafından yapılmasına,
d) Şirkete ait, menkul ve gayri menkul ve her türlü araç ve gerecin satımına veya şirket adına alınması gerekli her türlü araç ve gerecin satın alınmasına ilişkin konularda yönetim organınca alınmış veya alınacak kararların uygunluğu konusunda öncelikle kayyumlardan onay alınmasına,
e) Şirketin borç altına girmesine sebep olacak şekilde kambiyo taahhüdünde bulunması veya kambiyo senedi tanzimi hususunda öncelikle kayyumlardan onay alınmasına,
f) Kayyumlar tarafından uygun görülen ve yukarıda belirtilen tedbirler haricinde sair tüm tedbirlerin uygulanması amacıyla, yönetim organlarına talimat verme konusunda kayyumlara yetki verilmesine, ihtilaf halinde mahkememizce görüş alınmasına,
g) Kayyumlara yapılacak işin önem ve mahiyeti nazara alınarak aylık 1.500,00 TL’şer ücret takdirine, ücretin davacı tarafından her ay mahkememiz veznesine yatırılmasına ve kayyumlara ödenmesine,
3- Davacı şirketin iflasını gerektirir herhangi bir hal olmadığını ve istemin kötü niyetli olup reddini ileri süren tüm alacaklıların, ilan tarihinden itibaren alacaklarını gösterir bilgi ve belgelerle birlikte ilandan itibaren 15 gün içerisinde davaya müdahale ve itirazlarını bildirmeleri, İİK’nun 179/a ve 166. Maddeleri uyarınca ilan tebliğ olunur. 15/04/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.