T.C.İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

ESAS NO : 2019/241 20/05/2019

Davacılar ALTINSUR GOLDEN İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Ticaret Sicil No:751177) (Hocapaşa Vergi Dairesi;Vergi No:0640200093)tarafından açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince:
– Davacı 751177 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı davacı ALTINSUR GOLDEN İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Laleli Mevkii, Kemalpaşa Mah. 18 Sekbanlar Sok. Sekban Apt. No:18 Fatih/İSTANBUL);hakkında konkordato davası açıldığından 13/05/2019 tarihi saat 16:00’dan itibaren 3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET verilmiştir. İtiraz eden alacaklıların İİK’nun 288. maddeleri gereğince ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordatotalebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.
KONKORDATO GEÇİCİ KOMİSER BİLGİLERİ
DR.BİRCE ASLANDOĞAN HAYDAROĞLU=TCN:51226033822
KENAN KOÇ=TCN:21244019788
MURAT KUTANOĞLU=TCN:42595359798

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.