T.C.GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2019/45 Esas

Davacı ALTINELLER İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 29810 nolu sicilinde kayıtlı) (Vergi No: 0620245081) nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h) davası nedeniyle;
Davacı ALTINELLER İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 29810 nolu sicilinde kayıtlı) (Vergi No: 0620245081) hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285-308/h) davası açılmış olup mahkememizce 28/01/2019 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 28/01/2019 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak mali müşavir Canan YAŞ atanmıştır. Söz konusu verilen geçici mühlet kararının Mahkememizin 25/04/2019 tarihli duruşmasının 4 nolu ara kararı gereğince 28/04/2019 tarihinden itibaren 2 ay süre daha uzatılmasına karar verilmiştir. İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühletinin uzatılmasını gerektiren talebinin reddini isteyebilecekleri, duruşmanın 27/06/2019 günü saat 13:50′ e bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.