T.C.
İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ NDEN

İLAN
Sayı: 2016/882 Esas

İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi I I.Cadde No.l Tuzla/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicilinde 524249-0 sicil numarası ile kayıtlı. 0600269111 vergi numaralı ALTHERM KLİMA HAVALANDIRMA ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin İflasının ertelenmesi isteğiyle ilgili olarak açılan davada bir karar verilinceye kadar davacı şirkete 2240***9776 TC kimlik numaralı SMMM Ercan GÜR ile 1843***9970 TC kimlik numaralı Makine Yüksek Mühendisi Oktay TATAR’ın denetim kayyımı ATANMASINA, şirketin Yönetim Kurullarının alacağı kararların uygulanmasının kayyım onayına tabi tutulmasına, şirket işlerinde Kayyımlara birlikte ve münferit yetki verilmesine. Kayyımlar tarafından şirketlerin gidişatı ve iyileştirme projelerinin işleyişi hakkında aylık rapor tanzim edilmek suretiyle mahkememize sunulmasına oy birliği ile karar verilmiş olup: iflasın ertelenmesi talebiyle ilgili olarak açılan bu davaya itirazı olanların veya müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK 179/a. maddesi yollaması ile İİK nun 166.maddesi gereğince davaya itirazlarını veya müdahil olma taleplerini sunmaları, itirazlarında davacı şirketin iflasının ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde HMK’nun 317/2 ve devamı maddelerine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 05/10/2016 saat: 15.40’da yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerinin de derhal ibrazının gerektiği. İİK
179/a. maddesi yollaması ile İİK nun 166 maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.