T.C. KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO : 2018/1143

Davacı ALPSAN İTFAİYE BELEDİYE HİZMET ARAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından açılan Mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;

ALPSAN İTFAİYE BELEDİYE HİZMET ARAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (SELÇUK VD 0580139596) hakkında Konkordato davası açılmış olup mahkememizce 29/11/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 29/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici konkordato komiseri olarak ******************* atanmıştır. İİK’nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.