T.C. ALAŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
İ.İ.K.288/2 maddesi gereği
GEÇİCİ MÜHLET KARARININ İLANI

ESAS NO : 2018/316 Esas
Geçici Mühlet Talep Eden Borçlu : ALPASLAN YARAMIŞ
Davacı Alpaslan Yaramış vekili ********************** tarafından açılan Konkordato davası nedeniyle;
Yukarıda ismi yazılı ALPASLAN YARAMIŞ tarafından Alaşehir 2. Asliye Hukuk (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesinin 2018/316 Esas sayılı dosyasının 31/10/2018 tarihli tensip tutanağında geçici mühlet kararının ilanına karar verilmiş olmakla; Davacı Alpaslan Yaramış tarafından açılan Konkordato davası nedeniyle; 2004 sayılı İcra İflas Kanunun’nun 287/1.maddesi gereğince 31/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup keyfitenin ilanından itibaren alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.