T.C.
HATAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/437 Esas

Davacı Alkan Tabancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından mahkememize açılan konkordato davası nedeniyle; Antakya OSB 4 Nolu yol No: 11 Belen/Hatay adresinde faaliyet gösteren Antakya Ticaret Sicilince BD-2013-01593 sicil numarasıyla kayıtlı ve 23 Temmuz Vergi Dairesi’sinin 0540141092 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi Alkan Tabancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından talep edilen konkordato davasında mahkememizce 12/10/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak *************** ve ********************* atanmıştır.Duruşmanın 26/12/2018 günü saat 10.00’da yapılacağı; alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verimesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. Maddesi hükmünce ilan olunur. 16/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.