T.C.
ADANA
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2018/1095 Esas

Davacı Ali TATLIDİL (Ali Tatlıdil İşletmesi) (Ziyapaşa V.D.-70531067896) tarafından hasımsız olarak açılankonkordato davası nedeniyle;İİK’nun 287.maddesi uyarınca davacı hakkında 12/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup, itiraz etmek isteyen alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde, mahkememize başvurarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.