ALİ TATLIDİL (ALİ TATLIDİL İŞLETMESİ)

ADANA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, ADANA / SEYHAN

2018/1095E

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN (Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1095 E Sayılı Dosyası) ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET Adana Ticaret Sicil Müdürlüğünün 10181 sicil numarasında kayıtlı “Reşatbey Mah. Avukat Mahmut Eroğlu Sokak Berköz Apt. Zemin Kat No: 1-7 Seyhan / ADANA” merkez adresinde faaliyet gösteren ALİ TATLIDİL (ALİ TATLIDİL İŞLETMESİ) Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1095 E Sayılı dosyasında, 03/04/2019 tarihinden, başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet kararı verildiği; Emrah TÜLÜ’nün Konkordato Komiseri olarak görevlendirilmiştir. 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 299. maddesi gereğince yapılan ilanla adı geçem şirketten alacağı bulunan alacaklılar ilan tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde alacaklarını bildirmeye davet edilmiş alacaklarını bildirmeyenlerin bilançoya kayıtlı olmadıkça konkordato projesi müzakerelerine kabul edilmeyeceği ihtarı yapılmıştır. Hakkında kesin mühlet kararı verilmiş bulunan adı geçen şirketten alacaklı durumda olan tüm gerçek ve tüzel kişiler; İİK 299 maddesine göre alacaklarını yazdırmış olup bu kez İİK 301 maddesi gereğince Konkordato projesini müzakere etmek için 13 Şubat 2020 Perşembe günü 14.00/17.00 saatleri arasında AKAMDER Reşatbey Mah, Adalet Cd. Kadir Cennet Apt.No:23/1 Zemin Seyhan/ADANA adresinde alacaklılar toplantısı yapılacaktır. Alacaklıların toplantıdan önceki yedi gün içinde belgeleri inceleyebilecekleri, toplantıya katılacakların kimlik ve yetki belgelerini yanlarında bulundurmalarının şart olduğu, İİK.nun 302 maddesi uyarınca alacaklılar toplantısının bitimini müteakip eden 7 gün içerisinde gerçekleşen ilti haklarında kabul edileceği hususları ilan ve tebliğ olunur. KONKORDATO KOMİSERİ EMRAH TÜLÜ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.