T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/821 Esas

Davacılar vekili tarafından mahkememizde açılan konkordatonun tasdiki davası nedeniyle;

Mavi İş Merkezi Kat 6 No:12 Batman adresinde faaliyet gösteren, Batman Ticaret Sicil Müdürlüğünün 6531 numarasında kayıtlı ve 7210097096 vergi numarası ile kurumlar vergisine tabi olan davacı Ali İhsan Parça (Sinan Plastik) tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 30/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş olup, konkordato komiseri olarak hukukçu bilirkişi MEHMET DEMİR, Mali Müşavir ZERRİN DELEN atanmıştır. Duruşmanın 08/02/2019 günü saat:09:40’de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.