T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1098 Esas

Davacılar ALİ BALÇIK, ÇİĞDEM BALÇIK, HARUN YILDIRIM, HULUSİ
YILDIRIM, HY YILDIRIM NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ tarafından mahkememize açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan
(İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Davacılar ALİ BALÇIK ( ***************), ÇİĞDEM BALÇIK ( **************** ), HARUN YILDIRIM ( ************** ) HULUSİ YILDIRIM (***************** ) hakkında açılan konkordato davasında mahkememizce verilmiş bulunan 21/09/2018 tarihli ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına şirket yönünden devamına karar verilmiştir. İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.