ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2018/286

Ankara Ticaret Sicilinin 359364 sırasına kayıtlı, Prof. Dr. Taner Kışlalı Mahallesi 2741. Cadde No: 2 Çankaya Adresinde Faaliyet gösteren Davacı Aldan Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında mahkememizin 18/09/2018 tarih 2018/286 E. sayılı kararı ile 7101 sayılı Kanunun 289. madde 1. Fıkra hükmüne göre davacının isteminin kabulü ile 18/09/2018 tarihinden itibaren bir yıl süreyle kesin mühlet verilmesine, aynı kanunun 297. Maddesinin ikinci fıkrasındaki haller dahil olmak üzere borçlunun mal varlığının muhafazası tedbir kararlarına hükmedilmiş, 7101 sayılı Kanun ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287. Madde 3. Fıkrası gereğince daha önce atanan Serbest Denetçi ve Mali Müşavir Bayram Altaş’ın yanı sıra alacaklı sayısı ve işletmenin hacmi dikkate alınarak, ******************* ve ***************** ‘ın konkordato komiser heyeti olarak atanmasına,Kesin Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın ve İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında derhal ilan edilmesinekarar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve husular ile birlikte, aynı Kanun 288. Madde 3. Fıkrası gereğinceAlacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.