T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO : 2018/1215 Esas

Mahkememizde açılan konkordato davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 220303/0 sicil nolu borçlu ALBAKSAN OTOMAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve 275562/0 sicil nolu borçlu MES METAL EKSTRÜZYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile davacı şahıslar H.Hüseyin Yıldız, İbrahim Yücel, Kahraman Yücel ve Nurcan Yıldızhakkında 10/12/2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇAY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı(borçlu) şirketler ve davacı şahıslar İİK’nın 297. maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı(borçlu) şirketlerin ve şahısların sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarak ******************************’ın geçici konkordato komiseri görevlendirilmelerine karar verilmiş olup,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve Mahkememizin 2018/1215 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 06/03/2019 günü saat 14:30’de yapılacağına karar verilmiş olmakla,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 18/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.