T.C.İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/1527 Esas 
İLAN

Davacı , ALARGA KUMANYACILIK VE GEMİ MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Davacı 215253-0 sicil nosunda kayıtlı davacı ALARGA KUMANYACILIK VE GEMİ MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİtarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 03/01/2019 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak **************** atanmıştır. Duruşmanın 27/03/2019 günü saat14:00′da yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.