T.C. GAZİANTEP 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1443 Esas

Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün 22289 sicil numarasında kayıtlı davacı AL-PA MAĞAZACILIK İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 03.12.2018 tarih saat 09:45’den başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE

Adı geçen şirket hakkında 23/11/2018 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2018/1443 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 27/02/2019 günü saat 14:30’da yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri
Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek ******************,********************ve*******************’ün geçici konkordato komiseri heyeti olarak görevlendirildiği hususları ilan olunur. 04/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.