T.C

İSTANBUL ANADOLU 4.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2016/1434 Esas

İFLAS ERTELENMESİ DAVASI İLANI

Davacı AKTİF METAL AKSESUAR VE ARMATÜR SAN. TİC. LTD. ŞTl. vekili tarafından mahkememiz 2016/1434 Esas sayılı dava dosyası ile iflasın ertelenmesi 1. Uzatım Davası açılmıştır.

İflasın ertelenmesini gerektiren bir durum bulunmadığı iddiasında ve davanın reddi isteminde olan alacakların ilan tarihinden on beş gün içinde davaya müdahale ve itiraz etmeleri İcra İflas Yasasının 158 ve 166 maddeleri hükümlerince ilan olunur.

NOT : DURUŞMA GÜNÜ : 05/04/2017 SAAT : 13:45
İstanbul Anadolu 4. Asiliye Ticaret Mahkemesi duruşma salonu

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.