T.C.
İSTANBUL ANADOLU 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
SAYI : 2016/606 ESAS 17/05/2016
İLAN
aktifİstanbul Ticaret Sicilinin 709068 sicil numarasında kayıtlı davacı AKTİF FARMA KİMYA TİCARET LTD.ŞTİ. tarafından açılan, mahkememizde görülmekte olan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
Davacı AKTİF FARMA KİMYA TİCARET LTD.ŞTİ. hakkında iflasın ertelenmesi davası açıldığından, itiraz etmeyen alacaklıların İİK.179 maddesi gereğince 15 gün içinde davaya müdahale ederek veya itirazda bulunarak, iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürmek suretiyle talebin reddini isteyebilecekleri, 14/07/2016 günü saat 13:30’da yapılacak celsede bizzat hazır bulunabilecekleri veya bir vekil bulundurabilecekleri, delillerin derhal ibrazı gerektiği, gıyaplarında da karar verilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.