T.C.
DİYARBAKIR 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/226 Esas
Davacı Aksel Can İnşaat Tic.Ltd.Şti.’nin mahkememize açtığı Konkordato (Adi Konkordatodan kaynaklanan ) davası nedeniyle;
1-Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğünde (VKN:0340198690) numara ile kayıtlı davacı Aksel Can İnş. Tic. Ltd. Şti hakkında 17/08/2018 tarihinden başlamak üzere verilen 3 aylık geçici mühlet kararının 17/11/2018 tarihinden itibaren 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA,
2-İİK’nın 288/son maddesi gereğince geçici mühletin uzatılmasına ilişkin bu kararın İLANINA,
Alacaklıların, geçici mühletin 2 ay süreyle uzatılmasına ilişkin işbu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini ve geçici mühletin uzatılmasını gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nın 288. maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.