T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2016/722 Esas

İSTANBUL ASLİYE 12. TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN İ LAN
Davacı , AKER PLASTİK VE MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
Mahkememizin tensip karan gereğince, ilan yapılmasına karar verilmiş olmakla;
Yukarıda belirtilen şirketin mahkememizden iflasın ertelenmesini talep ettiği ve mahkememizce İİK.nun 166.maddesi gereğince istemin ilanına karar verdiği, ilanın yayın tarihinden itibaren İİK.nun 173/2 maddesi gereğince iflasın ertelenmesinden haklarının haleldar olduğunu iddia eden gerçek veya tüzel kişilerin mahkememizin 2016/722 E. sayılı dosyasına müdahale veya itirazda bulunabilecekleri, müdahale veya itirazda bulunanların duruşma günü olan 18/07/2016 saat !6.30’da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmaları veya kendilerini vekille temsil ettirmeleri gerektiği, delillerini en geç duruşma gün ve saatine kadar ibraz etmeleri gerekliği, bu süre içinde müdahale veya itiraz talebinde
bulunmayanların daha sonra yapacakları müdahale ve itiraz taleplerinin reddedileceği
keyfiyeti İLAN olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.